บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด"

บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการปลูกพืชล้มลุก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด


1168/68 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด ตั้งอยู่ที่

1168/68 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด

ได้แก่ 0105558014830
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บ้านฉาง กรีน แอสเซท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*