บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด"

บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การนำเข้าส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด


47 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 29 (แม่อ่ำ ฉิมพิทักษ์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด ตั้งอยู่ที่

47 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 29 (แม่อ่ำ ฉิมพิทักษ์) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด

ได้แก่ 0105558014899
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แนน แอนด์ นัท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*