บริษัท ไซคีร่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไซคีร่า จำกัด"

บริษัท ไซคีร่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไซคีร่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไซคีร่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องสำอางอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไซคีร่า จำกัด


204/87 ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไซคีร่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

204/87 ซอยศูนย์วิจัย 14 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไซคีร่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไซคีร่า จำกัด

ได้แก่ 0105558015011
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไซคีร่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไซคีร่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*