บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด"

บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต นำเข้า ส่งออก ขายปลีก ขายส่ง ซื้อมา ขายไป ชิ้นส่วนผลิตรถยนต์ อุปกรณ์ประดับยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด


281 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

281 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558015089
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิไซน์เนย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*