บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับฝากชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด


4 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

4 ซอยจันทน์ 18/7 แยก 2 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558015356
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*