บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าไอที และนำเข้า สินค้าไอทีจากต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด


15,17 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 15 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

15,17 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 15 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558015381
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มัลติมีเดีย โซลูชั่น รีเทล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*