บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด"

บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและให้บริการด้านอาหารพร้อมบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด


1408/9-10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด ตั้งอยู่ที่

1408/9-10 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด

ได้แก่ 0105558015658
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สปินแอนด์วิน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*