บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด"

บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ไอที ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด


233 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด ตั้งอยู่ที่

233 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท สบายใจ ไอที จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด

ได้แก่ 0105558015704
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สบายใจ ไอที จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*