บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด"

บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่ จำพวกไม้ก้านสำลี ไม้เสียบลูกชิ้น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด


1056/27 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด ตั้งอยู่ที่

1056/27 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด

ได้แก่ 0105558015747
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สตาร์ แบมบู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*