บริษัท เพียงปัญญา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพียงปัญญา จำกัด"

บริษัท เพียงปัญญา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพียงปัญญา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพียงปัญญา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการแปลภาษาและเอกสารต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพียงปัญญา จำกัด


285/128 หมู่บ้านเทรนดี้ธารา รามคำแหง ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพียงปัญญา จำกัด ตั้งอยู่ที่

285/128 หมู่บ้านเทรนดี้ธารา รามคำแหง ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เพียงปัญญา จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพียงปัญญา จำกัด

ได้แก่ 0105558016034
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพียงปัญญา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพียงปัญญา จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*