บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทนจองจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินตั๋วรถไฟรถบัสเรือทั่วโลกในประเทศและนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด


100/2 ซอยราษฎร์พัฒนา 14 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด ตั้งอยู่ที่

100/2 ซอยราษฎร์พัฒนา 14 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด

ได้แก่ 0105558016107
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์ตร้าพลัส ทราเวล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*