บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมงานวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิค ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด


77/558 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/558 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558016166
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาร์เวล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*