บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด"

บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด


399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นที่ 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

399 อาคารอินเตอร์เชนจ 21 ชั้นที่ 33 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด

ได้แก่ 0105558016174
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซิทริน แคปปิตอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*