บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด"

บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด


99/397 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/397 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558016301
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เพรสซิเด้นท์ ครีเอชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*