บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด"

บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงเรียนสอนภาษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด


6/1 ซอยพัฒนเวศม์ 4 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

6/1 ซอยพัฒนเวศม์ 4 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด

ได้แก่ 0105558016336
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คอนฟิเดนท์ แลงเกวจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*