บริษัท โอบีไอเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอบีไอเอส จำกัด"

บริษัท โอบีไอเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอบีไอเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอบีไอเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการการค้าอุปกรณ์และ เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอบีไอเอส จำกัด


192/65 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอบีไอเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

192/65 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท โอบีไอเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอบีไอเอส จำกัด

ได้แก่ 0105558016352
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอบีไอเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอบีไอเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*