บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างส่วนจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด


99/300 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 25 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/300 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 25 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016450
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบล โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*