บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด"

บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการรักษความปลอดภัย อาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย โรงงานสำนักงานและสถานที่ทำการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด


261 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

261 ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด

ได้แก่ 0105558016565
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม เซฟการ์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*