บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำบัญชี และภาษีอากร ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร แนะนำวางระบบบัญชีฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด


257 ซอยเพชรเกษม90 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

257 ซอยเพชรเกษม90 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016573
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรุ๊ป วี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*