บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด"

บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายแอพพลิเคชั่น ธุรกิจโมบายแอพพลิเคชั่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด


204/14 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

204/14 ซอยสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช 1) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558016590
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สยาม อินโนเวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*