บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการติดตั้งงานระบบก่อสร้างโรงเรือน ท่อแอร์ระบบไฟฟ้า ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


51/47 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/47 ซอยเคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016646
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคจี อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*