บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด"

บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำสื่อโฆษณา ภาพยนตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด


1055/833 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

1055/833 อาคารสเตท ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด

ได้แก่ 0105558016662
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ.แพลนเน็ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*