บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด


182 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

182 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558016786
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญศิริพาณิชย์ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*