บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องปรับอากาศไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด


231 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

231 ซอยอ่อนนุช 40 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558016883
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ.เอส.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*