บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด"

บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้า บัตรสมาร์ท การ์ด บัตรอาร์เอฟไอดี ทุกชนิด ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด


466/323 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

466/323 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558017014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิน โกร โซลูชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*