บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าของเก่า ค้ารถยนต์เก่า เครื่องยนต์เก่า เครื่องจักรเก่า และเครื่องจักรกลทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด


40/876 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

40/876 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558017294
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็น เอส พี ฟอร์คลิฟท์เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*