บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อุปกรณ์สำนักงาน เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดเครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด


322/16 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

322/16 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558017324
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.พี.พี.พี. ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*