บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด"

บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การเป็นตัวแทนของผู้นำเข้าและส่งออกในการดำเนินพิธีการศุลกากรแทนผู้นำเข้าและผู้ส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด


1569-1571 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1569-1571 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558017499
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิวอี โลจิสติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*