บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับด้านวิศวกรรม ด้านบริหารงาน ด้านระบบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด


71/34 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/34 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558017596
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฐานพัฒน์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*