บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


754/148 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

754/148 ซอยสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558017707
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นพีเจ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*