บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการงานทางกฏหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด


3 ซอยประชาอุทิศ 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยประชาอุทิศ 4 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558017723
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บางกอก เดลี่ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*