บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด"

บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการตรวจสอบบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด


88/63 หมู่ที่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

88/63 หมู่ที่ 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558017766
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทองใบ ออดิทติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*