บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด"

บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ้านเสริมสวย ทำเล็บ ตกแต่งเล็บ และออกแบบเล็บ ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด


3/27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด

ได้แก่ 0105558018134
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อาเต้ บิวตี้ ครีเอท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*