บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด"

บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด


129/132 หมู่ที่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

129/132 หมู่ที่ 11 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด

ได้แก่ 0105558018142
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทริพเพิ้ล คีย์ ลิงค์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*