บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายออนไลน์สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด


2001/75 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

2001/75 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558018169
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไนน์แมค คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*