บริษัท ซับโทรนิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซับโทรนิค จำกัด"

บริษัท ซับโทรนิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซับโทรนิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซับโทรนิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซับโทรนิค จำกัด


2 ซอยรามอินทรา 21 แยก 12 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซับโทรนิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยรามอินทรา 21 แยก 12 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท ซับโทรนิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซับโทรนิค จำกัด

ได้แก่ 0105558018258
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซับโทรนิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซับโทรนิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*