บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอางค์ อาหารเสริม ยา วิตามิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด


5/299 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

5/299 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558018681
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อินเตอร์สเตลล่า ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*