บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด"

บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนธุรกิจการเดินทางธุรกิจจัดนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด


63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด ตั้งอยู่ที่

63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด

ได้แก่ 0105558018771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แวสโก้ เวิลด์ไวด์ ไทย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*