บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด"

บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเที่ยว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด


491/1 ซอยส.ธรณินทร์ 4 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด ตั้งอยู่ที่

491/1 ซอยส.ธรณินทร์ 4 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด

ได้แก่ 0105558018819
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทราเวล โฟร์ ยู จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*