บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ส่งออก ไม้เฟอร์นิเจอร์ แบบ น็อคดาวน์ และเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด


357/18 อาคารประชาสุขเพลส ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

357/18 อาคารประชาสุขเพลส ชั้น 2 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105558018851
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจ.ดับบลิว. โกลบอล กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*