บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การรับเหมาติดตั้ง ออกแบบ ต่อเติม แก้ไข งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบรักาาความปลอดภัย ประปา ฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


65/1 ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

65/1 ซอยเอกชัย 133 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558018924
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มาลิค789 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*