บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อ-ขายที่ดินจัดสรรที่ดินจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพัฒนาอสังหาฯขาย-เช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด


144/46 ซอยคู้บอน 27 แยก 46 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

144/46 ซอยคู้บอน 27 แยก 46 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558019009
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แลนด์ พลัส (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*