บริษัท สเปซ329 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเปซ329 จำกัด"

บริษัท สเปซ329 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเปซ329 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเปซ329 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำพื้นที่ออกให้เช่าเพื่อการกระทำกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งขายงานทางสื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเปซ329 จำกัด


77/61 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเปซ329 จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/61 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท สเปซ329 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเปซ329 จำกัด

ได้แก่ 0105558019025
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเปซ329 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเปซ329 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*