บริษัท ดีจริงจริง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดีจริงจริง จำกัด"

บริษัท ดีจริงจริง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดีจริงจริง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดีจริงจริง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินการงานทุกประภทเกี่ยวกับนันทนาการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดีจริงจริง จำกัด


760/369 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดีจริงจริง จำกัด ตั้งอยู่ที่

760/369 ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดีจริงจริง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดีจริงจริง จำกัด

ได้แก่ 0105558019203
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดีจริงจริง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดีจริงจริง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*