บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด"

บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด


250/8 ซอยบางขวาง ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด ตั้งอยู่ที่

250/8 ซอยบางขวาง ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด

ได้แก่ 0105558019246
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ออโต้อิสซึ่ม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*