ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999)


187/74 หมู่ที่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999) ตั้งอยู่ที่

187/74 หมู่ที่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999)

ได้แก่ 0113558000632
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภิวัฒน์ ทรานสปอร์ต (999):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*