บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 14/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 14/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจกรรมการการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด


188/158 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

188/158 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0115558000766
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*