บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด"

บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายติดตั้งให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องจักรเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


30/40 หมู่ที่ 17 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

30/40 หมู่ที่ 17 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

แผนที่บริษัท บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้แก่ 0115558001096
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธัมบ์อัพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*