บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือช่างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด


196/141 หมู่ที่ 2 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

196/141 หมู่ที่ 2 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

แผนที่บริษัท บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0115558001398
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พชรกิจ อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*