บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด"

บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการห้องซ้อมดนตรี ห้องอัดเสียงและให้เช่าในกิจการดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด


1010/42 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1010/42 หมู่ที่ 3 ถนนเทพารักษ์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

แผนที่บริษัท บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0115558001673
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปาล์ม มิวสิค แอนด์ แดนซ์ สตูดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*